cơm no rượu say, lên phòng bật điều hòa nằm xem HBO, uống sinh tố thanh long, chả mấy chốc mà anh lại bếu như ngày xưa :v
- via fb.me/dinhnguyen

hay vãi, cơ mà mang cái này có bị mấy anh cơ động cò quay ko nhỉ, ship về móc vào balo đi cho an toàn :|
- via fb.me/dinhnguyen

hay vãi, cơ mà mang cái này có bị mấy anh cơ động cò quay ko nhỉ, ship về móc vào balo đi cho an toàn :|
- via fb.me/dinhnguyen

hay vãi, cơ mà mang cái này có bị mấy anh cơ động cò quay ko nhỉ, ship về móc vào balo đi cho an toàn :|
- via fb.me/dinhnguyen

thế éo nào mai về cũng ốm cmnl, ko ốm thì cũng vật vã mấy ngày mới hồi :/
- via fb.me/dinhnguyen

Just imagine becoming the way you used to be as a very young child, before you understood the meaning of any word, before opinions took over your mind. The real you is loving, joyful, and free. The real you is just like a flower, just like the wind, just like the ocean, just like the sun. Miguel Angel Ruiz
- via fb.me/dinhnguyen