forty4vn:

zunny:

forty4vn:

Tumbler Hanoi Mini Meet Up 
Cụt tay :”>

Bao giờ big party ạ?
28/06 này, tham gia nhé ;;)

Có mỗi một bóng hồng mà chả chụp gần gì cả :((.
28 này bạn Zunny đi đi :x

forty4vn:

zunny:

forty4vn:

Tumbler Hanoi Mini Meet Up

Cụt tay :”>

Bao giờ big party ạ?

28/06 này, tham gia nhé ;;)

Có mỗi một bóng hồng mà chả chụp gần gì cả :((.

28 này bạn Zunny đi đi :x