This blog contains anything that inspires me.
Every quote, photo or song adds something to my life and i just want to share that with you.
Comments, questions or suggestions? click here.
Thanks for the support!
Install Theme
forty4vn:

zunny:

forty4vn:

Tumbler Hanoi Mini Meet Up 
Cụt tay :”>

Bao giờ big party ạ?
28/06 này, tham gia nhé ;;)

Có mỗi một bóng hồng mà chả chụp gần gì cả :((.
28 này bạn Zunny đi đi :x

forty4vn:

zunny:

forty4vn:

Tumbler Hanoi Mini Meet Up

Cụt tay :”>

Bao giờ big party ạ?

28/06 này, tham gia nhé ;;)

Có mỗi một bóng hồng mà chả chụp gần gì cả :((.

28 này bạn Zunny đi đi :x

 1. zunny reblogged this from gyo and added:
  Ờ ảnh off đâu nhể? :-w
 2. vukidrock reblogged this from gyo and added:
  đâu đâu, ảnh đâu :”> đi ngủ thật đây, mịa, nãy h lấy diêm chống mắt lên
 3. gyo reblogged this from longseespace and added:
  Yêu cầu share ảnh em 9x và 28 cố kéo em ấy đi tiếp :-w
 4. longseespace reblogged this from ruabeo and added:
  Ặc. Lu loa khắp làng khắp tổng mà :))
 5. ruabeo reblogged this from longseespace and added:
  ghét thía, mìn hem bit vụ nài :(
 6. forty4vn reblogged this from zunny and added:
  28/06 này, tham gia nhé ;;)